Doğru Klima Seçimi

Doğru Klima Seçimi


Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme aşamasında oldukça zorlanmaktadır.

Bir konfor aracı olarak satın alınan klimaların Türkiye'nin iklim koşullarına ve klimatize edilmek istenen mekâna uygun cihazın seçilmemiş olması, yeterli servis desteğinin sağlanamayışı, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.

Ekonomik ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde ilk satın alma maliyetinin yanı sıra, işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda da Midea Klima Satış hizmeti veren Meltem Klima olarak yanınızdayız.

Tüketicimiz, ülkemiz koşullarında oldukça pahalı bir ürün olan klima cihazlarını satın almadan önce mutlaka küçük bir araştırma yapmalıdır. Tüketicimizin karar verme sürecine yararlı olacağını düşündüğümüz konuları aşağıdaki başlıklar altında açıkladık.

Her şeyden önce klimatize edilecek mahallerde hangi tip klima cihazının kullanılması gerektiğine karar verilmelidir. Bunun için firmanın yetkili bayisi tarafından keşif yoluyla aşağıdaki tespitler yapılmalıdır.

Tüketicinin klimayı almasındaki asıl amacı ve kullanacağı yer önemlidir. Örneğin, ev, ofis, hastane, lokanta, bilgi işlem odası vb. Özellikle yazın soğutma ihtiyacı için tercih edilen klimalardan, artık ısıtma ihtiyacını karşılamak için de faydalanılmaktadır.

Fakat kış mevsimi ortalama sıcaklığı 0 °C'nin altında kalan bölgelerde ünitelerin sık sık defrosta girmesinden ve verim düşmesinden dolayı direk ısıtma konumunda kullanılması ekonomik değildir.

Kapasite tayini, mahalli yapı ve ısı kazancıyla orantılı olup, en önemli konudur. Türkiye’de kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta ve hatta firmaların hazırladığı özel tablolar kullanılmaktadır.

Bu tablolar belli bir referans ve yaklaşım sağlamakla birlikte her zaman kesinlik sağlayamayabilir. Klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisinde ki hava hacmi önemlidir.

Türkiye’de, genellikle binalarda kat yüksekliği 3m civarında olmakla beraber, çeşitli kat yükseklikleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için ısı kazancını etkileyen mahal tipi, pencere sayısı, oda yönü vb. faktörler göz önünde bulundurulduğu mahale has ısı kazanç hesabı yapmak zorunludur.

 

  1. Kullanım amacı
  2. Kapasite tayini

Tüketici tarafından, gerektiğinde yetkili klima servis firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir. Bu konuda Midea Klima Servis işleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
 

Klima Montajı İçin Doğru Yer Seçimi


a. Ünite/ünitelerin monte edileceği yerin seçimi
b. Ünitenin hava sirkülasyonunu optimum sağlayacağı yere monte edilmesi
c. İç ünitenin montaj yerinin, güneş almayan bir noktada seçilmesi
d. Mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği ve direk üflemeyeceği bir yer seçimi
e. Mahal isteğine uygun yer seçilmesi
f. Mahal alt yapı özelliklerinin incelenmesi
g. Üniteler arası çekilecek tesisat hattının ve işçiliğinin tespiti
h. Elektrik tesisatının uygunluğu (kablo kesiti, topraklama, gerilim değişkenliği vb.)
i. Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,
seçilen cihazın montajının yapılabilmesi için alt yapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onayı alınmalıdır.

Tüm bu tespitlerden sonra seçilen cihaz tipi ve kapasitesine göre satış bayisi ile yapılan görüşmede şu konulara dikkat edilmeli ve markalar arası kıstaslar yapılmalıdır.